Psikoterapiler

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi, kötü düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeyi hedefler. Bu sayede, kişiler daha olumlu duygusal durumlar elde edebilirler.

Bilişsel davranışçı terapi, genellikle kısa süreli bir terapi yöntemidir ve kişiye, problemli düşünce ve davranış kalıplarını sorgulama ve değiştirme konusunda beceriler kazandırmayı amaçlar. Bilişsel davranışçı terapi, depresyon, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları ve bazı bağımlılıklar gibi birçok psikolojik rahatsızlıkta etkili bir şekilde kullanılabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Temel İlkeleri

Bilişsel davranışçı terapi, insanların zihinsel süreçlerinin davranışları üzerinde belirleyici olduğu fikri temelinde şekillenmiştir. Bu terapi, düşünce kalıplarını tanımlama, sorgulama ve değiştirme ile ilgilenir.

Bilişsel davranışçı terapide, kişilerin zihnindeki düşüncelerin, onların davranışlarını nasıl yönlendirdiği üzerinde durulur. Bu terapi, kişilerin olumsuz düşüncelerini tanımlamasına ve bu düşüncelerle nasıl başa çıkabileceklerine odaklanır. Terapist, kişilere bu düşünceleri sorgulamaları ve gerçekçi olmayan düşünceleri değiştirmeleri konusunda yardımcı olur.

Bilişsel davranışçı terapide, kişilerin düşünce kalıplarını yanlış anlama, abartma veya karamsar olma gibi yanılgılar üzerine çalışılır. Terapist, bu düşünce kalıplarını değiştirmek için kişilere gerçek veriler sunar, bunların doğruluğunu sorgular ve olası alternatifleri gösterir.

Bu terapi ayrıca, kişilerin davranışlarının sonuçlarını dikkate almalarını, olumsuz düşünce kalıplarının yerini olumlu düşüncelere bırakmasını ve problemlerle başa çıkmak için etkili stratejiler geliştirmesini hedefler.

BDT Temel İlkeleri:

İlkelerAçıklamaları
Düşünce Kalıplarının TanımlanmasıKişilerin olumsuz düşünceleri ve yanılgıları belirlemesi için yardımcı olunur.
Düşüncelerin SorgulanmasıKişilerin düşüncelerinin doğruluğunu sorgulamaları teşvik edilir.
Düşünce Kalıplarının DeğiştirilmesiKişilere olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme becerileri öğretilir.
Davranışların Sonuçlarının Dikkate AlınmasıKişilerin davranışlarının sonuçlarını dikkate almaları teşvik edilir.
Olumlu Düşünce Kalıplarının OluşturulmasıKişilere olumlu düşünce kalıpları geliştirme becerileri öğretilir.
Problemlerin Çözümü İçin Stratejilerin GeliştirilmesiKişilerin problemlerle başa çıkmak için etkili stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olunur.

Bilişsel davranışçı terapi, kişinin düşünce kalıplarını değiştirerek olumlu sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilir. Terapistler, bu terapi yöntemlerini kullanarak, kişilerin yaşamlarındaki problemleri azaltmaları ve daha mutlu, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilirler.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Bilişsel davranışçı terapi, öznel deneyimleri ve düşünce kalıplarını değiştirerek kişinin duygusal ve davranışsal tepkilerinde iyileşme sağlamayı amaçlayan bir psikoterapi yöntemidir. Terapi süreci, bir terapist yardımıyla gerçekleştirilir ve belirli adımları takip eder.

Bu adımlar arasında genellikle bilgi toplama, düşünce kalıplarının tanımlanması, sorgulanması ve değiştirilmesi, problemleri çözme, olumlu düşünce kalıpları geliştirme ve uygulama yer alır.

Bilişsel davranışçı terapi, bireyin aktif olarak katıldığı bir süreçtir. Terapist, kişinin düşünce kalıplarını tanımlamasına ve sorgulamasına yardımcı olurken, kişi de terapi sürecinde belirli ev ödevleri yaparak ve öğrenilen teknikleri uygulayarak terapinin başarısını artırabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapide Kullanılan Teknikler

Bilişsel davranışçı terapi, problemli düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye odaklanır. Bu terapide, farkındalık, sorgulama, olumlu düşünce geliştirme, problem çözme ve kayıt tutma gibi birçok teknik kullanılır. Bu teknikler kişiye, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve zorlu durumlarla başa çıkma stratejilerinin öğretilmesi konusunda yardımcı olur.

İşte bilişsel davranışçı terapide en sık kullanılan 10 teknik:

 1. Sorgulama: Problemli düşünce kalıpları sorgulanarak gerçeklikleri ile karşılaştırılır.
 2. Hedef belirleme: Gerçekçi hedefler belirlenerek, sorunların çözümüne yönelik adımlar atılır.
 3. Gerçekleştirmek: Problem çözme becerileri geliştirilir ve uygulanır.
 4. Gözlemleme: Kişi, düşünce ve davranışları hakkında bilinçli bir şekilde gözlem yapar.
 5. Olumlu düşünce kalıpları geliştirme: Kişinin negatif düşünceleri yerine, olumlu düşünceler geliştirmesi öğretilir.
 6. Stres yönetimi: Kişiye stresle başa çıkabilme stratejileri öğretilir.
 7. Problem çözme: Kişiye sorunları çözmek için farklı stratejiler öğretilir.
 8. Temel inançların sorgulanması: Kişinin temel inançları sorgulanarak, gerçekliği ile karşılaştırılır.
 9. Değerlerin belirlenmesi: Kişiye, değerlerinin belirlenmesi konusunda yardımcı olunur.
 10. Olumlu aktiviteler: Kişiye, mutluluk veren aktiviteler yapması konusunda teşvik edilir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Faydaları

Bilişsel davranışçı terapi, kişilerin düşünce ve davranış kalıplarını değiştirerek olumlu sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur. Bu terapinin birçok faydası vardır, özellikle depresyon, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları ve bazı bağımlılıklar gibi psikolojik rahatsızlıklarda etkilidir.

Bilişsel davranışçı terapinin faydaları şunlardır:

 1. Düşünce Kalıplarının Değiştirilmesi: Bilişsel davranışçı terapi, kişilerin davranışlarını etkileyen negatif düşünce kalıplarını tanımlamak ve sorgulamak için kullanılır. Terapi, kişilerin olumsuz düşüncelerini tanımlayarak bunları daha gerçekçi ve olumlu düşüncelerle değiştirmelerine yardımcı olur.
 2. Olumlu Duygusal Durumların Geliştirilmesi: Bilişsel davranışçı terapi, kişilerin olumsuz duygusal durumlarını tanımlayıp değiştirmelerine yardımcı olur. Terapi, kişilerin olumlu duygusal durumlarını artırmaya odaklanır, böylece kişiler daha mutlu ve memnun bir yaşam sürerler.
 3. Problem Çözme Becerilerinin Artırılması: Bilişsel davranışçı terapi, kişilerin problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Terapi, kişilerin problemlerini daha etkili bir şekilde çözmelerine ve gelecekte benzer sorunlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur.

Bilişsel davranışçı terapinin diğer faydalarından bazıları arasında özgüvenin artması, stresin azalması ve ilişkilerin geliştirilmesi sayılabilir. Bilişsel davranışçı terapi, yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi bir zihinsel sağlık durumu sağlamak için kullanışlı bir araçtır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Bilişsel davranışçı terapi, birçok psikolojik rahatsızlıkta etkili bir şekilde kullanılabilir. Genellikle, bireylerin düşünce kalıplarını değiştirmek, duygusal durumlarını yönetmek ve belirli davranışları değiştirmek için kullanılır.

Bu terapi türü, depresyon, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları ve bazı bağımlılıklar gibi birçok rahatsızlıkta kullanılabilir.

Bazı araştırmalar, bilişsel davranışçı terapinin yüzde 50 ila 75 arasında başarı oranına sahip olduğunu ve diğer terapi yöntemleri ile karşılaştırıldığında daha uzun süreli sonuçlar sağladığını göstermektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ev Ödevleri

Bilişsel davranışçı terapi, sadece terapi seansı sırasında yapılan değil, aynı zamanda terapi sonrasında yapılan ev ödevleriyle de etkili ve başarılı bir tedavi yöntemidir. Bu noktada, terapist tarafından atanan ev ödevlerinin doğru bir şekilde uygulanması, tedavinin başarılı olmasında önemli bir rol oynar.

BDT ev ödevleri, kişinin bilişsel süreçlerini ve duygusal durumunu fark etmesini ve değiştirmesini amaçlar. Genellikle günlük not tutma, belirli durumlarda kendine sorma soruları hazırlama, düşünce kayıtları tutma veya gevşeme egzersizleri yapma gibi aktivitelerden oluşur.

Bu ev ödevleri, terapi sürecinde öğrenilen beceri ve stratejilerin günlük hayata uygulanmasının yanı sıra, düşünce kalıplarının farkına varmak ve negatif düşünceleri pozitif düşüncelere dönüştürmek için de yararlıdır.

BDT ev ödevleri, terapi süresince atanan görevlerin tamamlayıcı unsuru olarak düşünülmelidir. Terapistler genellikle, ev ödevlerinin nasıl yapılacağı, ne kadar sürede tamamlanacağı ve hangi kaynaklardan yararlanılacağı hakkında açıklamalar yaparlar.

Bilimsel araştırmalar, düzenli olarak yapılan ev ödevlerinin, tedavi sonuçlarını olumlu yönde etkilediği ve tedavi sürecini hızlandırdığı göstermektedir. Bu nedenle, bilişsel davranışçı terapide, ev ödevlerinin düzenli olarak yapılması, tedavi sürecinin başarısını artırmada önemli bir faktördür.

Bilişsel Davranışçı Terapi Seans Süresi

Bilişsel davranışçı terapi seansları, genellikle 45-60 dakika sürer. Bu süre boyunca, terapist ve hasta, hastanın sorunları üzerinde çalışır. Terapist, hastanın düşünce kalıplarını anlamak ve değiştirmek için belirli teknikleri kullanır ve hastaya, bu teknikleri kullanarak kendi içsel kaynaklarını kullanmayı öğretir.

Bununla birlikte, terapi süresi, kişinin ihtiyaçlarına ve terapistin değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, daha uzun seanslar gerekebilir veya terapi süresi daha kısa olabilir.

Terapistler genellikle haftada bir kez seanslar yaparlar, ancak bazı durumlarda daha sık veya daha seyrek seanslar yapılabilir. Terapi süresi genellikle birkaç hafta veya aylık bir süre boyunca devam eder, ancak yine de kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılık gösterir.

Bilişsel davranışçı terapi, etkili bir terapi yöntemi olmakla birlikte, herkes için uygun olmayabilir. Bazı kişiler için, farklı terapi yöntemleri daha uygun olabilir. Bu nedenle, bilişsel davranışçı terapi uygulamadan önce, terapi seçenekleri konusunda bir uzmanla görüşmek önemlidir.

Psikonomi

Psikoloji Alanında Bulunan Her Şey Burada.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu